Vi vill veta vad du tycker

Enkäten ska besvaras av dig som har fått vård inom psykiatrin (öppen eller/och sluten) det senaste året och som har haft psykos.

Nu gör vi en satsning på att patienterna ska få mer inflytande över vården. Vi behöver därför veta vad du tycker. Genom att besvara dessa frågor hjälper du till att förbättra vården för dig och andra i liknande situation. Ditt svar är viktigt!

{{ questions.respondent.question }}

{{ questions.age.question[answers.respondent] }}

{{ questions.sex.question[answers.respondent] }}

{{ questions.county.question }}

{{ questions.municipality.question }}

{{ questions.uid.question[answers.respondent] }}

{{ validate.uid.message }}

{{ (qi+1) + '. ' + question[answers.respondent] }}

Tack för dina svar

Genom att besvara dessa frågor hjälper du till förbättra vården för andra i liknande situation.